De Cock En De Dood Van Een Profeet (De Cock, Book 39)

De Cock En De Dood Van Een Profeet (De Cock, Book 39)

A. C. Baantjer

Language:

Pages: 89

ISBN: 2:00339069

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


Een voormalig theologiestudent uit Kampen doet sinds enige maanden sociaal werk op de wallen om de mensen daar te profeteren over een betere wereld. Geen wonder dat veel jonge mensen, onder wie dieven, helers, hoeren, pooiers en een enkele drugsdealer, aan zijn lippen hangen. Ze noemen hem 'de profeet'. Maar aan woorden van de profeet alleen hebben ze niet genoeg, ze willen dat God hen bewijst dat Hij het goed met ze voor heeft. Een heel direct en tastbaar bewijs. Ze kopen een lot in de staatsloterij, en... ze winnen een prijs van vijftigduizend gulden! Als De Cock met Vledder, zijn assistent, de volgende dag nietsvermoedend een samenkomst van de profeet met zijn volgelingen wil bijwonen, wordt hij er eerst haast uitgezet. Na lang wachten met de volgelingen in de gelagkamer van het voormalige logement van Tante Marie, zijn ze er getuige van dat een jonge vrouw met wapperende haren binnenstormt en met overslaande stem schreeuwt: 'De profeet is dood.'

Den magiska cirkeln: hela historien om Salaligan

The Long Midnight Of Barney Thomson (Barney Thomson, Book 1)

The Girl with the Dragon Tattoo (Millennium Trilogy, Book 1)

Shame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nooit zo舗n gemengd gezelschap bij elkaar gezien: dieven, helers, hoeren, pooiers en zelfs een enkele drugsdealer. Hij vroeg zich af over welke magische krachten de profeet beschikte om zo舗n bonte menigte te boeien. Een man in een stemmig zwart kostuum, waaronder een wit overhemd met een grijze das, liep over het smalle looppad op hem toe. De Cock schatte hem op rond de zestig. Hij had lang grijs haar, dat bijna tot zijn schouders reikte. Het hing golvend langs zijn grauw gezicht met ingevallen

ceeooceekaa.舗 Hij duimde opzij. 舖En dat is mijn collega Vledder.舗 De man gleed met zijn tong langs zijn droge lippen. 舖Wat komt u hier doen?舗 vroeg hij dwingend. De Cock veinsde onbegrip. 舖Mag ik als politieman niet naar de profeet luisteren?舗 De man stak dreigend zijn wijsvinger omhoog. 舖Ik verbied het u om hier in de zaal arrestaties te verrichten.舗 Vledder boog zich met een ruk naar voren. 舖U hebt ons niets te verbieden,舗 sprak hij scherp. 舖Als wij het nodig oordelen om舰舗 De Cock onderbrak

van Jasper de Groot is van Belinda.舗 Het gezicht van de jonge Vledder verstarde plotseling. Hij stak zijn kin iets omhoog en schudde zijn hoofd. 舖Ik ga morgen niet naar haar sectie,舗 sprak hij resoluut. 舖Beslist niet. Dat舰 eh, dat breng ik niet op. Als dokter Rusteloos morgen het mes in haar zet, dan舰 eh, dan舰舗 Hij maakte zijn zin niet af. De Cock keek zijn jonge collega met samengeknepen wenkbrauwen onderzoekend aan. 舖Hoe is het met je?舗 Vledder schonk hem een matte glimlach. 舖Toen jij mij uit

keek hem hoopvol aan. 舖Dichtregels?舗 De heer Laufferbach knikte met een ernstig gezicht. 舖Hij dacht,舗 declameerde hij plechtig, 舖ik sla haar dood en steek het huis in brand. Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.舗 11 Toen Diederik Laufferbach, directeur van uitgeverij De Oude Bataaf in Bussum, de grote recherchekamer had verlaten, keek Vledder de grijze speurder bewonderend aan. 舖Aan die mogelijkheid had ik nog niet gedacht,舗 sprak

舖Vindt u dat gek?舗 De Cock streek met zijn hand over zijn kin. Hij voelde weinig voor een theologische discussie. 舖De profeet is dood,舗 sprak hij gelaten. 舖Ja.舗 De Cock gebaarde voor zich uit. 舖Heeft Belinda舰 ik bedoel舰 heeft Barbara jou verteld van die vingerafdruk op de knop van de geldlade in het houten cilinderbureau?舗 Peter Zandvliet knikte met een zucht. 舖Dat had ze niet moeten doen,舗 sprak hij afkeurend. 舖Dat was stom.舗 De Cock trok rimpels in zijn voorhoofd. 舖Waarom stom?舗 Peter Zandvliet

Download sample

Download